Inspirerende Vrouw

Deze award werd voor het eerst uitgereikt door Zontaclub De Haan - Middenkust in 2010.

De award Inspirerende Vrouw wordt bij voorkeur jaarlijks uitgereikt, aan een vrouw (of meisje) die ofwel:

  • Een groep mensen (een club, een bevolkingsgroep...) geïnspireerd of gestimuleerd heeft te geloven in gelijkwaardigheid van de vrouw in het bijzonder of van ieder mens in het algemeen.
  • Mensen heeft aangezet om deze gelijkwaardigheid in praktijk om te zetten.
  • Daden gesteld heeft om de gelijkwaardigheid tussen man en vrouw te installeren, te legaliseren of te realiseren.
  • Mensen heeft aangemoedigd te geloven in hun mogelijkheden om deze gelijkwaardigheid te beogen of op te komen voor gelijke rechten.
De Award bestaat uit een eremedaillon.
Het kunstwerk werd speciaal daartoe ontworpen door Zontalid en kunstenares Cynthia Jacobs.winnares 2018
Nicole Salaerts 

is Bredenaar. Als verpleegster met 30 jaar ervaring richtte ze in 2012 het Serving You huis te Bredene op. Ze wil volwassenen met een psychische beperking een warme thuis geven en hen structuur aanbieden die past binnen hun problematiek. Er is dagelijks begeleiding en verzorging voorzien. 
winnares 2017
Heidi Vansevenant 

is Oostendse. Ze richtte Think Pink op nadat ze zelf ervaren had wat het betekent om kankerpatiënt te zijn.
Door de jaren heen kon zij het verhaal uitbouwen tot een positieve preventiecampagne met een duidelijke boodschap: geef borstkanker geen kans. Zo wil ze lotgenoten met borstkanker dag na dag de moed geven om vol te houden in hun strijd tegen kanker. Think Pink is ondertussen een grote organisatie waar veel vrijwilligers aan meewerken.


winnares 2016
Ivy Goudsmit 

Ivy Goudsmit is coördinator van FMDO, en we kennen haar ook van 'Reizen met andere ogen, Nepal 2016'. FMDO staat voor Federatie Mondiale Democratische Organisaties. Ze ondersteunen allochtone verenigingen in heel Vlaanderen: ze proberen hen sterker te maken, geven informatie over hoe ze moeten opstarten, waar en hoe ze subsidies kunnen aanvragen, hoe ze vrijwilligers werven, hoe ze hun bestuur regelen...

Haar prijs gaat naar haar project Amorga vzw - een Oostendse organisatie die actief is in Degala Buduni, een dorpje in Orissa, India, gericht op de schoolgaande kinderen. Daarnaast werken ze ook rond gezondheid, tekort aan water, hygiëne, ondersteuning voor de boeren. Centraal staat dat de mensen hun eigen krachten kunnen vinden.

 
winnares 2015

Julie Weyne, Lisa Vandamme en Julie Vanstallen 

Julie Weyne  is sociaal-cultureel werker in het Klein Kasteeltje en zorgt voor de omkadering en de workshops.

Lisa Van Damme  is een van de vaste fotografen van De Standaard. Ze gaf daarnaast deeltijds lesZij mocht uitzonderlijk enkele weken verblijven in het Klein kasteeltje

Julie Vanstallen werkt als freelance journaliste onder meer voor Le Soir. Ze is momenteel communicatieverantwoordelijke voor het Klein kasteeltje.

Het project Transit 51 startte in het hoofd van Julie Weyne, die ‘compagnons’ zocht om een project in het Klein Kasteeltje uit te werken; ze belandde zo bij twee andere gedreven jonge vrouwen Lisa Vandamme en Julie Vanstallen.

Hoe ziet het dagelijks leven van een in procedure zijnde asielzoekster eruit? Of ze nu alleenstaande zijn, met hun gezin, Afghaanse, Afrikaanse, Ethiopische, dochter of moeder, al deze vrouwen hebben iets gemeenschappelijks: ze vroegen asiel aan in België en worden opgevangen in het Klein Kasteeltje. Ze wachten op een antwoord, een nieuw leven. Ze zijn in transit.

Beroepsfotografe Lise Van Damme stapte in het dagelijks leven van vijf asielzoeksters in het opvangcentrum voor asielzoekers, het Klein Kasteeltje. Juli Weyne gaf andere bewoonsters de opdracht hun dagelijkse realiteit te fotograferen en Julie Vanstallen interviewde de dames. Het resultaat is een scherpe blik op het leven in een opvangcentrum,fraai vorm gegeven en verdiept met persoonlijke verhalen.


winnares 2014

Hanne Bosselaers

Hanne Bosselaers is huisarts en werkt in een groepspraktijk in Molenbeek. Zij ging op missie naar Gaza.

De missie kadert in een verbroederingsproject van hun praktijk met een lokaal medisch centrum in Gaza. Zij werkte er in het centrum in het noorden van Gaza, op 300 meter van de ‘no go’-zone die grenst aan Israël. Het gaat om een polikliniek met drie huisartsen, een gynaecoloog, een oogarts, een tandarts, enkele verpleegkundigen en psychologen. Ze organiseren er ook culturele activiteiten voor vrouwen en kinderen. Een echt gemeenschapsgezondheidscentrum dus, volledig in lijn met de werking van haar groepspraktijk in België: een centrum dat voorziet in toegankelijke gezondheidszorg van hoge kwaliteit en dat ingebed is in de gemeenschap. Ze verzorgen 400.000 Palestijnen, bijna een derde van de mensen in Gaza. 

Hanne heeft een blog bijgehouden van haar ervaringen: gvhv-mplp.be/nl/planeet/blogs/91

 


Er zijn zo van die momenten
die je nooit meer vergeet,
van die momenten
waarop de wereld voor jou even stilstaat
omdat je zo verrast en blij bent ...

Er zijn zo van die mensen
die zoveel warmte uitstralen
van die mensen
waarvan je zo blij bent dat je ze hebt leren kennen
omdat ze je leven extra kleur geven ...

Er zijn zo van die Zontaclubs
die écht de zontaspirit kunnen uitdragen,
van die clubs
die barsten van enthousiasme en inzet,
van 'echtheid' in de wereld van Zonta ...
                                                                                        
Er zijn zo van die awards
die mensen echt een schouderklopje geven,
van die awards
waarvan je het warm krijgt van binnen
omdat ze je zoveel waardering geven voor wat je doet ...


Griet De Prycker - Speech na ontvangstname award 'Inspirerende vrouw'

Laureaten

2018
Nicole Salaerts
(Serving You huis)

2017
Heidi Vansevenant
(Think Pink)

2016
Ivy Goudsmit
(FMDO,Federatie Mondiale Democratische Organisaties)

2015
Julie Weyne, Lisa Vandamme en Julie Vanstallen 
(Transit 51)

2014
Hanne Bosselaers  
(huisarts en missie in Gaza)

2013
Gilda De Bal 
(actrice)
 
2012
Dr. Els Leye
(veldwerk over vrouwelijke genitale verminkingen )

2011
Tine Wyns
(directeur CAW Oostende - Middenkust)

2010
Griet Deprycker
(Zonta Ieper)