Jonge Wijsheid

De eerste uitreiking vond plaats op de charter van Zontaclub De Haan-Middenkust.

Het Jonge Wijsheidsprogramma beoogt het overbrengen van het gelijkwaardigheidsprincipe tussen man en vrouw bij lagere schoolkinderen, bij voorkeur bij de derde graad (5° en 6° leerjaar, tussen 10 en 12 jaar).

Op of rond Vrouwendag (maart) wordt een (of meerdere) les(sen) gegeven rond de gelijkwaardigheid van man en vrouw (milleniumdoelen).

Zonta stimuleert leerkrachten daartoe en kan eventueel voorbeeldmateriaal aanbieden. De lessen worden afgerond met een tekenwedstrijd. De tekening wordt ondersteund door een verbale expressie.

Het wedstrijdreglement werd opgesteld door het comité Jonge Wijsheid en bekend gemaakt aan de deelnemende scholen. Het comité organiseert de wedstrijd en ziet toe op de reglementaire toepassing ervan. Het reglement voorziet in de uitreiking van nominaties per klas of per leerjaar, een winnende tekening per school en een eindlaureaat 'Jonge Wijsheid'. Facultatief kan er ook een speciale onderscheiding uitgereikt worden. Er wordt voor een aandenken gezorgd voor elke school. De kinderen krijgen een aan hun leeftijd aangepast aandenken, de Jonge Wijsheidsmedaille, en de eindlaureaat daarbovenop de Jonge Wijsheidstrofee.

De organisatie en uitreiking van de Award Jonge Wijheid gebeurt jaarlijks om een continuïteit te verzekeren in het opvoedingsprogramma.


Deelnemers 2018

Dit jaar kozen we ervoor om het project Jonge Wijsheid even te parkeren en in te ruilen voor het project Bijzonder Talent. Kunstenaars van de Buitengewone Academie De Haan mochten allemaal deelnemen aan de wedstrijd. De enige voorwaarde was dat de kleuren en het logo van Zonta De Haan-Middenkust in het kunstwerkje moest worden verwerkt. 29 kunstenaars met een beperking namen deel. Schitterend resultaat en zeer terecht vele trotse gezichtjes! 
                                                            Winnaars 2017

                    
 
          tekening van winnares Maryse Remmerie                            Zyon Casier

Thema 2017 'Kindhuwelijken'

Maryse Remmerie, winnares Jonge Wijsheid 2017 met het werk 'Dit is Ima. Ze is 11 jaar en woont in Irak. Ze heeft 7 broers en 2 zussen die Allemaal gevlucht zijn samen met hun ouders. Ima mocht niet mee want ze moest trouwen met een man genaamd Rhait..Ook al wou ze het niet want Rhait is 44 jaar toch moest ze van haar ouders. Die kregen daar heel veel geld voor', 6A, VBS Duinen Bredene

Zyon Casier, winnaar Creativiteit 2017, met het werk 'Het meisje heet Fara. Ze komt uit België. Haar school is de Heideschool. De oude meneer heet Frank. Het meisje is 8 jaar en de oude man is 85 jaar. Ze is niet blij met de oude meneer maar alleen is ze wel blij. Het is een klassieke jurk. De oude man is gelukkig', 6de, Heideschool De Haan

Klik hier om de foto's van uitreiking Awards en Sociale projecten 2017 te bekijkenWinnaars 2016


Joke Hallemeersch, winnares Jonge Wijsheid 2016 met het werk 'vrouwen op de vlucht, ze dragen zakken en hebben hoofddoeken aan', 6L, Heideschool, Vosseslag

Jelle Vanhalst, winnaar Creativiteit 2016, met het werk"gekleurde vrouw die al naar veel landen en kampen is gegaan', 6L, Zandlopertjes, Bredene
Winnaars 2015

                            
                        Owrijn Chaerle                                      
Nathan LaplasseOwrijn Chaerlewinnares Jonge Wijsheid 2015 met het werk 'wondervrouw Malala, omdat ze opkomt voor de meisjesrechten", VBS Duinen, Bredene.

Nathan Laplassewinnaar Creactiviteit 2015 met het werk 'onbekende vrouw - dat zijn vrouwen die ook veel helpen maar niet echt bekend zijn', OLV afdeling Lijsterbeslaan, Oostende

Voor de Award Jonge Wijsheid 2015 werden in totaal 9 tekeningen genomineerd van leerlingen uit VBS Duinen, Bredene, De Zandlopertjes, Bredene, OLV Lijsterbeslaan Oostende, VBS De Zeeboon De Haan, Heideschool Vosseslag-De Haan. De kunstenaars heten Brecht Vandepoele, Charlotte De Braekeleer, Dominika Nowicka, Nathan Laplasse, Lotte Chelfhout, Gauthier Van Maele, Joke Hallemeersch, Ines Willaert en Iman Peche.

Klik hier om de foto's van uitreiking Awards en Sociale projecten 2015 te bekijken


Winnaar 2014

Ursula Van Himpe, winnares Jonge Wijsheid 2014 

met werk 'Mama kwijt' (Kiro Najab)

Heideschool, Vosseslag (De Haan)


Voor de Award Jonge Wijsheid 2014 werden 8 tekeningen van leerlingen uit Heideschool Vosseslag (De Haan), OLV Lijsterbeslaan Oostende, De Zandlopertjes Bredene en Vrije Basisschool De Haan weerhouden.
Laureaten

2018
29 kunstenaars
Buitengewone Academie, De Haan

2017
Maryse Remmerie
VBS Duinen, Bredene

2016
Joke Hallemeersch
Heideschool, Vosseslag (De Haan)


2015
Orwijn Chaerle
VBS Duinen, Bredene

2014
Ursula Van Himpe
Heideschool, Vosseslag (De Haan)