Uitreiking Jonge Wijsheid Award 2019

Op 25 februari 2019 reikten we de Awards Jonge Wijsheid uit.

Naar jaarlijkse traditie kiest het comité Jonge Wijsheid een thema uit, waarrond kinderen van de lagere school (5de en 6de leerjaar) een tekening maken. Op deze manier trachten we het gelijkwaardigheidsprincipe tussen man en vrouw over te brengen bij deze kinderen van 10 tot 12 jaar. Dit jaar was het thema “De rechten van het kind”. 

Van de tekeningen ingediend door 7 deelnemende basisscholen werden 16 winnaars gekozen. We hebben prachtige werkjes mogen bewonderen en de leerlingen hebben hun kunstwerk op een fantastische wijze toegelicht. Chapeau zo jong en het al zo goed kunnen uitleggen! We zagen ook trotse en gelukkige gezichtjes en een grote dankbaarheid en soms ook ontroering, zowel bij de leerlingen als bij de Zontadames. Een fijn gevoel van samenhorigheid! 

Uiteindelijk moet er een winnaar uit de bus komen en deze was voor Mohammad, Freinetschool De Zonnebloem, Oostende met zijn tekening “recht op gelijkheidwaardigheid”.

 Klik op onderstaande foto en geniet mee van kunstige avond!

Fotoboek Jonge Wijsheid
Winnaar Mohammed met 'recht op gelijkheidwaardigheid'

Een hartelijk woordje van dank aan de 7 basisscholen voor de fijne medewerking: Vrije Basisschool Zandlopertjes en vestiging Groenendijk – Bredene; OLV Lijsterbes, VLS Westdiep, Freinetschool De Zonnebloem – Oostende; Heideschool, VBS Zeeboon - De Haan.

 


Tekstvak

Tekst in een opvallend kadertje