Voordracht Jeanne Devos

Op 30 november 2016 organiseerde Zonta De Haan-Middenkust een vergadering samen met de dames Soroptimisten Oostende en de dames Kiwanis Mercator Oostende.

We nodigden Zuster Jeanne Devos uit, ook wel de Vlaamse Moeder Theresa genoemd.
Jammer genoeg was Zuster Jeanne Devos geveld door hoge koorts, maar we mochten luisteren naar een dame die dicht haar staat.

  
 
In Mumbai (India) heeft ze haar levenswerk: meisjes uit de huisslaverij halen. In 2005 werd ze genomineerd voor de Nobelprijs voor de Vrede, in 2009 ontving ze het Grootkruis in de Kroonorde, in 2015 kreeg ze het Grote Ereteken van de Vlaamse Gemeenschap.

Eigenlijk is ieder kind toch ons kind’ is de fundamentele boodschap die zuster Jeanne Devos blijft herhalen. Niet alleen met haar inspirerende uitspraken, maar vooral met haar niet aflatende en krachtdadige strijd tegen onrechtvaardigheid in het leven van kwetsbare mensen raakt Zuster Jeanne onze universitaire gemeenschap diep in het hart.
Haar denken en handelen steunen op drie fundamenten: een persoonlijk engagement dat wortelt in haar geloof, leven ten dienste van de medemens met respect voor de eigen realiteit van de andere, en de overtuiging dat sociale actie aan de basis ligt van alle grote veranderingen. Zij verwoordt het zelf zeer krachtig: ‘Ik leef in de zekerheid dat het leven sterker is dan de dood, en solidariteit sterker dan uitbuiting en onmacht. Niets is onmogelijk als we het samen doen.’
 
Na de voordracht volgde een uitgebreide tombola. De opbrengst €3600 werd integraal geschonken aan de werking National Domestic Workers' movement van Zuster Jeanne Devos.
Tekstvak

Tekst in een opvallend kadertje