Nieuws‎ > ‎

8 maart - Internationale Vrouwendag - Zonta's "gele roos"dag

Geplaatst 7 mrt. 2014 09:28 door Kaatje Broeckaert   [ 7 mrt. 2014 09:31 bijgewerkt ]

Zonta's "gele roos"dag - de dag waarop we alle Zonta-vrijwilligers bedanken voor hun inzet om het statuut van vrouwen en meisjes wereldwijd te verbeteren.

‘Equality for women is progress for all’ - is dit jaar het thema van de Internationale Vrouwendag. Wereldwijd staan vrouwen nog steeds niet op gelijke voet met mannen: ze verdienen minder, genieten niet dezelfde rechten en hebben minder toegang tot middelen en onderwijs. Dat is niet alleen oneerlijk, maar het werkt ook contraproductief. Daarom staat de Vrouwendag dit jaar in het teken van gendergelijkheid.

De Internationale Vrouwendag valt elk jaar op 8 maart en staat in het teken van strijdbaarheid en het gevoel van solidariteit van vrouwen overal ter wereld. De dag werd voor het eerst gevierd in 1911 in diverse landen waaronder in Duitsland en in de Verenigde Staten.

Het is een herdenking van de eerste staking van vrouwen die plaatsvond op deze datum in 1908. De staking vond plaats in New York en was gericht tegen de slechte arbeidsomstandigheden in de textielindustrie. De staking werd beroemd omdat de vrouwen "brood en rozen" eisten. In 1910 deed de Duitse socialiste Clara Zetkin tijdens een conferentie voor socialistische vrouwen in Kopenhagen het voorstel om 8 maart uit te gaan roepen tot Internationale Vrouwendag wat een jaar later ook daadwerkelijk gebeurde.

In België wordt sinds 1971 de nationale Vrouwendag gevierd op 11 november door een deel van de Belgische vrouwenbeweging met een uitzondering voor het jaar 2005 toen de viering plaatsvond op 16 oktober. In 2003 is door senator Fatma Pehlivan een wetsvoorstel ingediend om ook in België 8 maart aan te houden en officieel tot nationale feestdag te verklaren. De behandeling van dit ingediende voorstel sleept echter al voort sinds 2004.

Enkele feiten
  • Vrouwen vormen 50% van de wereldbevolking
  • Wereldwijd doen vrouwen 66% van al het werk, maar verdienen slechts 10% van het wereldinkomen
  • Van alle regeringsleiders op de wereld is 5% vrouw
  • 1 op de 9 meisjes in ontwikkelingslanden moet voor hun 15de gedwongen huwelijk ondergaan
  • Wereldwijd ontbreekt het 123 miljoen jongeren (15 tot 24 jaar) aan elementaire lees-en schrijfvaardigheid; 61 procent van hen zijn jonge vrouwen
  • Wereldwijd zijn er naar schatting meer dan 125 miljoen meisjes en vrouwen het slachtoffer van een of andere vorm van vrouwelijke genitale verminking
  • 1 op de 3 vrouwen wordt in haar leven mishandeld of verkracht

Wat doet Zonta hierin?

Zonta als internationale service organisatie wil het statuut van vrouwen en meisjes verbeteren, zowel op lokaal als internationaal vlak: op wettelijk, politiek, economisch, professioneel vlak, op het gebied van gezondheid, onderwijs en opvoeding.

 

Zonta International Foundation

Vrouwen ondersteunen in ontwikkelingslanden is altijd een belangrijke doelstelling geweest van Zonta International. Al sinds de oprichting werden door de Zonta International Foundation budgetten vrijgemaakt voor diverse waardevolle projecten, waarvan de meeste eveneens ondersteund door de Verenigde Naties en andere erkende NGO's.

Beurzen en Awards voor jonge vrouwen gespecialiseerd in de lucht- en ruimtevaart, het domein van business en management, of jonge vrouwen die zicht inzetten voor de maatschappij en die sociaal engagement op zich nemen.

Zonta International is de oudste internationale N.G.O. (niet-gouvernementele organisatie) die verbonden is met de V.N. Zonta International geniet het consultatief statuut categorie 1. Dat is de hoogste onderscheiding ooit aan een N.G.O. toegekend door de V.N.

Ook bij de Raad van Europa en de InternationaleVrouwenraad geniet Zonta International over het consultatief statuut catergorie 1.

Meer weten?
www.unwomen.org/en/news/in-focus/international-womens-dayExterne link

www.zonta.orgComments