Serviceprojecten 2010-2011

1. MPI De Vloedlijn

Ons instituut bestaat uit een dagschool met semi-internaat en met permanent geopend internaat. Binnen het permanent geopend internaat onderscheiden we een internaat en een opvangcentrum. Ons instituut organiseert op de campus De Haan zeeklassen voor kinderen van het buitengewoon onderwijs.

2. Het Staketsel

Duinhelm -afdeling Staketsel - Begeleid Wonen voor Volwassenen met een Beperking. Met als doelstelling

  • Ambulante hulpverlening voor volwassenen met een beperking die zelfstandig wonen;
  • trajectbegeleiding voor personen met (een vermoeden) van handicap (zie www.de-trap.be).

3. De Schommel

De Speelschommel wil in Bredene vanaf de zomervakantie 2011 starten met een aangepaste speelpleinwerking voor kinderen met ad(h)d en/of autisme.

 De VZW werd mede opgericht door ouders van kinderen met deze aandoening die zelf hebben ondervonden hoe moeilijk het is om tijdens de vakantieperiodes op zoek te gaan naar een geschikte vakantie opvang voor hun kinderen.

4. Ithaka

Vzw Ithaka is een voorziening van mensen voor mensen. Binnen  de vzw wordt niet gesproken over personen met een handicap maar over medewerkers. Elk individu heeft namelijk zijn rol, betekenis en plaats binnen Ithaka en de maatschappij. Ithaka kiest er dan ook radicaal voor om personen zelf centraal te plaatsen. 

5. Care-project

6. CAW Middenkust

Het Centrum Algemeen Welzijnswerk en Jeugdzorg Middenkust vzw is er om u te helpen.

Uniek in Vlaanderen is ons hulpverleningsaanbod, dat naast het Algemeen Welzijnswerk ook diensten binnen de Bijzondere Jeugdzorg omvat.

7. Speel-o-theek

8. De Rietzang

9. Opvoedingsproject Saranalaya – Chennai- Indië

Zonta De Haan-Middenkust financiert de opvoeding en volledige studies van een meisje uit het kindertehuis Saranalaya (geborgenheid). “Ons” meisje heet Sudhalakshmi, is intelligent en droomt ervan later dokter te worden.
Door Zonta De Haan-Middenkust kan zij haar droom nu waarmaken.