Serviceprojecten 2011-2012

1. Het Zorghuis

Het doel van het Zorghuis is het opvangen en ( in de mate van het mogelijke) begeleiden van alleenstaanden en degenen die ( tijdelijk) thuis niet terecht kunnen en dit tijdens de zwaarste dagen van hun oncologische behandeling.
 

2. vzw Victor

Vzw Victor biedt ambulante mobiele opvoedingsondersteuning aan voor personen met autisme en hun gezin uit de provincie West-Vlaanderen.

De naam Victor verwijst naar het Latijnse “overwinnaar”: hij die leert leven met zijn autisme, kan overwinnaar genoemd worden. De thuisbegeleider kan de persoon met autisme en het gezin begeleiden in de richting van deze overwinning. We willen de nadruk leggen op de mogelijkheid om autisme een plaats te geven in het leven, los van het woord autisme.

Vzw Victor biedt verschillende ambulante begeleidingsvormen aan. Je vindt ons divers aanbod terug op deze website.

3. Het Clownhuis

Gezien langdurig zieke kinderen steeds meer thuis verblijven opperden de oprichters (allen werkzaam of werkzaam geweest als clown in ziekenhuizen) het idee om langdurig zieke kinderen de kans te bieden via het internet contact te laten maken met elkaar en met clowns. Zo ontstond “Het Clownshuis vzw”. “Het Clownshuis” is een interactieve website voor langdurig zieke kinderen.

4. Welzijnschakels (Lede)

Elke persoon verdient respect. Dat is de overtuiging van Welzijnsschakels. Welzijnsschakels verenigt groepen van vrijwilligers. Mensen met en zonder armoede-ervaring ontmoeten elkaar in deze groepen. Deze groepen willen mensen die uitgesloten worden meer kansen bieden. Welzijnsschakels ondersteunt deze groepen.


5.Opvoedingsproject Saranalaya – Chennai- Indië

Zonta De Haan-Middenkust financiert de opvoeding en volledige studies van een meisje uit het kindertehuis Saranalaya (geborgenheid). “Ons” meisje heet Sudhalakshmi, is intelligent en droomt ervan later dokter te worden.
Door Zonta De Haan-Middenkust kan zij haar droom nu waarmaken.