Serviceprojecten 2012-2013

1. Ithaka

Vzw Ithaka profileert zich als een coachingcentrum. Ithaka is een voorziening van mensen voor mensen. Binnen de vzw wordt niet gesproken over personen met een handicap maar over medewerkers. Elk individu heeft namelijk zijn rol, betekenis en plaats binnen Ithaka en de maatschappij. We kiezen er dan ook radicaal voor om de persoon zelf centraal te plaatsen.

 
 

MPI De Vloedlijn bestaat uit een dagschool met semi-internaat en met permanent geopend internaat. Binnen het permanent geopend internaat onderscheiden we een internaat en een opvangcentrum. Het instituut organiseert op de campus De Haan zeeklassen voor kinderen van het buitengewoon onderwijs.

 
 

Blindenzorg Licht en Liefde helpt slechtziende en blinde mensen om een kwaliteitsvol leven uit te bouwen. Het VN-verdrag inzake de rechten van personen met een handicap is duidelijk over wat de rechten zijn van personen met een handicap. Kwaliteit van leven is onlosmakelijk verbonden met de wensen van de persoon zelf. Wij bieden personen met een visuele handicap een ruime, vraaggestuurde zorg en assistentie aan.

VZW Think-Pink is de permanente bewustmakingscampagne in het kader van de strijd tegen borstkanker in België. Het hele jaar door zet Think-Pink zich in om mensen meer bewust te maken van borstkanker. Borstkanker is de meest voorkomende kanker bij vrouwen. Hoe sneller borstkanker wordt opgespoord, hoe groter de kans op genezing.

 
 

Caro, medewerkster Welzijnsschakels, staat als het boegbeeld voor het project. Zonta De Haan-Middenkust schonk onthaalpakketten aan het Vrouwenopvangcentrum van Oostende en de overkoepelde Zonta Areaboard zorgde voor thermisch ondergoed, sokken, handschoenen voor de plaatselijke daklozen.

 

Het Zeepreventorium is een medisch revalidatiecentrum voor kinderen en jongeren tussen 0 – 18 jaar die kampen met een chronische aandoening. Mucoviscidosepatiënten kunnen ook op volwassen leeftijd terecht in het centrum.

 
 

Ter Zee is een school voor individueel begeleid en aangepast buitengewoon secundair onderwijs. Los deze pedagogische taak wil Ter Zee motorrijlessen organiseren voor 46 meisjes van 16 jaar, leerlingen van Ter Zee die in aanmerking komen voor dit project. Het bekomen van een bromfietsrijbewijs is voor deze meisjes een grote stap voorwaarts richting integratie in onze samenleving.

 
De Passant is een dagactiviteitencentrum te Oostende voor volwassenen met psychiatrische of psychosociale problemen. De doelgroep ervaart moeilijkheden op één of meerdere levensdomeinen. De Passant wil deze mensen ondersteunen in het herontdekken van hun capaciteiten en hun zoektocht naar nieuwe interesses, met het oog op het uitbouwen van een nieuwe hobby of zinvolle daginvulling.
 
 
 
Zonta De Haan-Middenkust financiert de opvoeding en volledige studies van een meisje uit het kindertehuis Saranalaya (geborgenheid). “Ons” meisje heet Sudhalakshmi, is intelligent en droomt ervan later dokter te worden.
Door Zonta De Haan-Middenkust kan zij haar droom nu waarmaken.