Serviceprojecten 2014-2015

1. Arktos, Oostende

Een vormingsorganisatie voor maatschappelijk kwetsbare kinderen en jongeren van 6 tot 25 jaar, met 3 hoofdopdrachten nl vormen, ondersteunen en signaleren.

 
2. Het Anker, Varsenare
Leefgroepwerking voor adolescenten met ernstige gedrags- en/of emotionele stoornissen. Zij ontwikkelen voor deze jongere een individueel traject op maat met als hoofdopdracht preventief en oplossingsgericht werken.

3. Spermalie, Brugge
Specifiek onderwijs en zorg voor kinderen, jongeren en volwassenen met audio- en/of visuele beperkingen of met complex meervoudige, en voor normaal begaafde kinderen en jongeren met autisme beperkingen.

4. MPI Huis aan zee, De Haan
365 dagen internaat voor kinderen uit het Vlaamse buitengewoon gemeenschapsonderwijs waarbij thuisopvang niet mogelijk is wegens familiale, sociale, gerechtelijke of medische redenen. Ook crisisopvang. Er wordt een kindvriendelijk en gezinsvervangende sfeer gecreëerd, waar met passie en deskundigheid gewerkt wordt om de kinderen zich thuis te laten voelen.

5. Equu-Libre, Westkerke
Organisatie die hippotherapie, of therapeutisch paardrijden, aanbiedt aan kinderen met bepaalde noden of beperkingen, die het thuis of op school -tijdelijk- moeilijk hebben en even een time-out kunnen gebruiken. 

6. Carocare-armoedeproject
Elk jaar wordt een project rond armoedebestrijding gesteund. Dit jaar werd het het MPI Huis aan Zee, waar kinderen uit de vierde wereld een thuis vinden. 

7. Zeepreventorium

Het Zeepreventorium is een medisch revalidatiecentrum voor kinderen en jongeren tussen 0 – 18 jaar die kampen met een chronische aandoening. Mucoviscidosepatiënten kunnen ook op volwassen leeftijd terecht in het centrum.

8. Opvoedingsproject Saranalaya – Chennai- Indië

Zonta De Haan-Middenkust financiert de opvoeding en volledige studies van een meisje uit het kindertehuis Saranalaya (geborgenheid). “Ons” meisje heet Sudhalakshmi, is intelligent en droomt ervan later dokter te worden. Ze studeert nu haar 2de jaar Bachelor Computerwetenschappen, haalde 76%; haar hobbys zijn tekenen en schilderen,ze speelt volleybal en beoefent karate.
Door Zonta De Haan-Middenkust kan zij haar droom nu waarmaken.


9. Zonta Internationale projecten
Elke Zonta-club draagt een deel van zijn opbrengst over aan ZIF, het Zonta Internationale fonds dat wereldwijde projecten steunt in nauwe samenwerking met de UN. Zie verder bij pagina Internationaal