Serviceprojecten 2015-2016


1. vzw WanderART, Oostende
een sociaal kunstproject dat een platform wil zijn voor kunst gemaakt door 'kunstenaars in de marge', nl mensen met een beperking, psychisch gevoelige mensen, gevangenen of anderen aan de rand van de maatschappij. Zij plannen dit jaar nog een poëzie/ filosofieproject in de gevangenis van Brugge met als thema “De evolutie van het zelf- ik ben vrij om te zijn “. Hierbij wordt er samengewerkt met ander kunstateliers in Oostende voor mensen met een beperking. 

2. BGK, de BuitenGewone Kunstacademie, De Haan
een kunstacademie voor mensen met een beperking, een eerste groep bestaat uit volwassenen met een mentale beperking. De tweede groep bestaat uit kinderen, jongeren en jongvolwassenen met autisme met een normale begaafdheid. Waar deze kunstenaars al lang van dromen is een fotoboek van elkeen met zijn lievelingskunstwerk. Op deze manier staan ook zij eens in de schijnwerper, wat niet vaak gebeurt in het dagelijkse leven. Het zou heel veel betekenen voor hen en hun familie.

3. vzw Viktor, West-Vlaanderen
biedt thuisbegeleiding aan voor personen met autisme en hun omgeving. Zij wensen een digitale catalogus teontwikkelen, om het ontlenen en opvolgen van boeken en materiaal te vergemakkelijken.

4. De Brem, Oostende
een residentiële voorziening in de bijzondere jeugdzorg dat plaats biedt aan 34 kinderen tussen 3 jaar en 18 jaar uit problematische leefsituaties of die een misdrijf gepleegd hebben. Een verblijf gebeurt na doorverwijzing van ofwel een Ondersteuningscentrum Jeugdhulp (OCJ) of een Sociale Dienst van een Jeugdrechtbank. 
De Brem streeft ernaar zoveel mogelijk in partnerschap samen te werken met de familie van de kinderen & jongeren. Onze steun zal gaan naar materiaal om de ouder-kind bezoeken binnen de Brem wat aangenamer te maken zoals oa grote gezelschapspelen, fietsen, poppenhoek etc. 

5. De Passant
Een activiteitencentrum dat werkt met volwassenen met psychische of psychiatrische problemen in behandeling.mensen die onvoldoende voor zichzelf kunnen zorgen, die sociaal geïsoleerd zijn, die niet in staat zijn om zelfstandig hun vrije tijd in te vullen, die hun huishoudelijke taken niet kunnen organiseren, die geen aansluiting vinden binnen het reguliere aanbod in de regio. Het is de bedoeling om deze mensen via activering maximaal een plaats in de samenleving te geven. De Passant wenst tablets aan te kopen en een bezoek aan Paradaiza te brengen.

6. De Speling
organiseert sociaal-artistieke projecten en activiteiten voor mensen die niet aan bod komen in de maatschappij maar wel enorm veel zin hebben om toneel te spelen.

7. Carocare-armoedeproject
Elk jaar wordt een project rond armoedebestrijding gesteund. Dit jaar werd het het MPI Huis aan Zee, waar kinderen uit de vierde wereld een thuis vinden. 

8. Filmnamiddag, Cinema Rio De Haan
Voor de eerste keer zal Zonta De Haan-Middenkust in het najaar een zondagse filmnamiddag organiseren. Een gezellige zondagnamiddag met gratis film én sociaal contact bij koffie en taart. Een perfecte gelegenheid om alleenstaande moeders met hun kinderen, een eenzame grootouder met kleinkind, andere mensen in de marge gelukkig te maken.

9. Zeepreventorium

Het Zeepreventorium is een medisch revalidatiecentrum voor kinderen en jongeren tussen 0 – 18 jaar die kampen met een chronische aandoening. Mucoviscidosepatiënten kunnen ook op volwassen leeftijd terecht in het centrum.

10.Opvoedingsproject Saranalaya – Chennai- Indië

Zonta De Haan-Middenkust financiert de opvoeding en volledige studies van een meisje uit het kindertehuis Saranalaya (geborgenheid). “Ons” meisje heet Sudhalakshmi, is intelligent en droomt ervan later dokter te worden. Ze studeert nu haar 3de jaar Bachelor Computerwetenschappen;haar hobbys zijn tekenen en schilderen,ze speelt volleybal en beoefent karate.
Door Zonta De Haan-Middenkust kan zij haar droom nu waarmaken.

11. Zonta Internationale projecten
Elke Zonta-club draagt een deel van zijn opbrengst over aan ZIF, het Zonta Internationale fonds dat wereldwijde projecten steunt in nauwe samenwerking met de UN. Zie verder bij pagina Internationaal