Service projecten 2016 - 2017

1. Zeepreventorium, De Haan
Zeepreventorium is een medisch revalidatiecentrum voor kinderen en jongeren tussen 0 – 18 jaar die kampen met een chronische aandoening. Mucoviscidosepatiënten kunnen ook op volwassen leeftijd terecht in het centrum.

2. Arktos, Oostende

Een vormingsorganisatie voor maatschappelijk kwetsbare kinderen en jongeren van 6 tot 25 jaar, met 3 hoofdopdrachten nl vormen, ondersteunen en signaleren.

 
3. Serving you huis, Bredene
is een prive project, onder leiding van verpleegster Nicole Salaerts,rond begeleid wonen voor mensen met een psychische beperking. Het huis in de Duinenstraat 280 te Bredene is een huis met één of tweepersoonskamers met wastafel en televisie. Er is dagelijks begeleiding en verzorging voorzien die past binnen de problematiek van de bewoners. Daarnaast is er ondersteuning van dokters en psychologen. Er verblijven 23 personen. Er is 1 kamer die dienst doet als crisisopvang, de andere kamers zijn in functie van een langetermijnopvang.

4. De katrol, Oostende
De Katrol wil kansarme kinderen kansrijker maken. Zij geven studie- en opvoedingsondersteuning aan huis voor kinderen uit de derde kleuterklas, eerste en tweede leerjaar van kwetsbare gezinnen. De andere kinderen in het gezin worden eveneens bij de ondersteuning betrokken. Daarnaast verhogen ze de zelfredzaamheid van de ouders en installeren ze een onderwijscultuur in het gezin. In de periode januari-juni 2016 ondersteunde de Katrol alleen al 27 alleenstaande moeders. Ze helpen hen bij het uitbouwen van een netwerk, stimuleren hen naar opleiding en werk, helpen bij opvoedingsvragen en moeilijkheden in het gezin, leren de vrouwen hun rechten kennen en benutten.

5. Equu libre, Westkerke
Organisatie die hippotherapie, of therapeutisch paardrijden, aanbiedt aan kinderen met bepaalde noden of beperkingen, die het thuis of op school -tijdelijk- moeilijk hebben en even een time-out kunnen gebruiken. 

6. De Speling, Brugge
organiseert sociaal-artistieke projecten en activiteiten voor mensen die niet aan bod komen in de maatschappij maar wel enorm veel zin hebben om toneel te spelen.

7. Duinhelm, Oostende
Staketsel is een afdeling van vzw Duinhelm en biedt ambulante en mobiele ondersteuning aan mensen met (een vermoeden van) een beperking. De dienst ondersteunt een 120 tal mensen aan huis in de regio Middenkust. Met als doel kwaliteit van leven nastreven. Ze beschouwen mensen met een beperking als volwaardige en evenwaardige burgers  die zich binnen de maatschappij bewegen.  Ze willen dat deze mensen zoveel mogelijk kansen krijgen om zelf inhoud en vorm aan hun leven te geven, voor zover mogelijk in gewone omstandigheden en volgens gewone leefpatronen.  De ondersteuning vertrekt steeds vanuit de zorgvraag van de cliënt en is flexibel inzetbaar.

8. Huis aan Zee, De Haan
365 dagen internaat voor kinderen uit het Vlaamse buitengewoon gemeenschapsonderwijs waarbij thuisopvang niet mogelijk is wegens familiale, sociale, gerechtelijke of medische redenen. Ook crisisopvang. Er wordt een kindvriendelijk en gezinsvervangende sfeer gecreëerd, waar met passie en deskundigheid gewerkt wordt om de kinderen zich thuis te laten voelen.

9. Hart voor vluchtelingen, Bredene

Maatschappelijk werkster Nathalie Van den Eeden en leerkracht Sylvia Goderis wilden iets doen om mensen op de vlucht te helpen. Ze richten zich vooral op de meest precaire doelgroep onder de erkende vluchtelingen: niet-begeleide minderjarigen, getraumatiseerde vluchtelingen, alleenstaande vrouwen, alleenstaande ouders en mensen met een verminderde zelfredzaamheid. Van het gemeentebestuur kregen ze een ruimte ter beschikking welke dienst doet als ontmoetingscentrum. Het centrum is telkens open op zaterdagnamiddagen.

De financiële middelen zijn vooral afkomstig van giften in samenwerking met OCMW, gemeentebestuur en Welzijnsschakel. Het team bestaat uit vrijwilligers en ondertussen zijn er ook vluchtelingen bij die nu ook hun steentje willen bijdragen om anderen te helpen.

10. Carocare-armoedeproject
Elk jaar wordt een project rond armoedebestrijding gesteund. Dit jaar kozen we voor 2 projecten: 1) Col.Sol. Collectieve Solidariteit, Oostende die sinterklaasgeschenkjes voor kansarme kindjes ontving en 2) Huis aan Zee, De haan waar we de Kerst- en Nieuwjaarsdirnk met feestelijke taart verzorgden,  en donsovertrekken, nachtlampjes en kadobonnen schonken. 

11. Zonta Building Bridges Cycling team fietst voor 1000km Kom op tegen Kanker
3 teams van Zonta area 05, 24 fietsers waaronder 2 van onze leden Chistine Gantois en Hilde Tommelein, verzamelden €15.000 ter ondersteuning van het wetenschappelijk kankeronderzoek.

12.Opvoedingsproject Saranalaya – Chennai- Indië

Zonta De Haan-Middenkust financiert de opvoeding en volledige studies van een meisje uit het kindertehuis Saranalaya (geborgenheid). “Ons” meisje heet Sudhalakshmi, is intelligent en droomt ervan later dokter te worden. Ze studeert nu haar 3de jaar Bachelor Computerwetenschappen;haar hobbys zijn tekenen en schilderen,ze speelt volleybal en beoefent karate.
Door Zonta De Haan-Middenkust kan zij haar droom nu waarmaken.


13. Zonta Internationale projecten
Elke Zonta-club draagt een deel van zijn opbrengst over aan ZIF, het Zonta Internationale fonds dat wereldwijde projecten steunt in nauwe samenwerking met de UN. Zie verder bij pagina Internationaal