Service projecten 2017 - 2018

1. Zeepreventorium, De Haan
Zeepreventorium is een medisch revalidatiecentrum voor kinderen en jongeren tussen 0 – 18 jaar die kampen met een chronische aandoening. Mucoviscidosepatiënten kunnen ook op volwassen leeftijd terecht in het centrum.
We ondersteunden de uitbouw van de therapeutische keuken.

2. Arktos, Oostende

Een vormingsorganisatie voor maatschappelijk kwetsbare kinderen en jongeren van 6 tot 25 jaar, met 3 hoofdopdrachten nl vormen, ondersteunen en signaleren.

We betaalden weerbaarheidstrainingen voor jongeren..

 
3. Serving you huis, Bredene
is een prive project, onder leiding van verpleegster Nicole Salaerts,rond begeleid wonen voor mensen met een psychische beperking. Het huis in de Duinenstraat 280 te Bredene is een huis met één of tweepersoonskamers met wastafel en televisie. Er is dagelijks begeleiding en verzorging voorzien die past binnen de problematiek van de bewoners. Daarnaast is er ondersteuning van dokters en psychologen. Er verblijven 23 personen. Er is 1 kamer die dienst doet als crisisopvang, de andere kamers zijn in functie van een langetermijnopvang.
We betaalden een uitstap voor de bewoners.

4. Rozenweelde, Aartrijke
We schonken spelmateriaal.

5. Equu libre, Westkerke
Organisatie die hippotherapie, of therapeutisch paardrijden, aanbiedt aan kinderen met bepaalde noden of beperkingen, die het thuis of op school -tijdelijk- moeilijk hebben en even een time-out kunnen gebruiken.
We schonken abonnementen voor hippotherapie. 

6. De Speling, Brugge
organiseert sociaal-artistieke projecten en activiteiten voor mensen die niet aan bod komen in de maatschappij maar wel enorm veel zin hebben om toneel te spelen.
We schonken allerlei materialen om het sociaal theater te kunnen verder zetten.

7. Tejo, Oostende
We schonken therapeutisch materiaal.

8. Kansarmenproject, Wenduine
We ondersteunen de aankoop van goederen.

9. Samenlevingsopbouw, Oostende
We schonken 2 bakfietsen.

10. Ithaka, Oostende
We schonken materiaal voor groepsactiviteiten/atelierwerking.

11. Mindervaliden, Oostende
We maakten een activiteit voor de leden mogelijk.

12. Carocare-armoedeproject

Elk jaar wordt een project rond armoedebestrijding gesteund. Dit jaar kozen we voor 2 projecten: 1) Col.Sol. Collectieve Solidariteit, Oostende die sinterklaasgeschenkjes voor kansarme kindjes ontving en 2) Huis aan Zee, De haan waar we de Kerst- en Nieuwjaarsdrink met feestelijke taart verzorgden.

13. Zonta Building Bridges Cycling team fietst voor 1000km Kom op tegen Kanker
3 teams van Zonta area 05, 24 fietsers waaronder 2 van onze leden Chistine Gantois en Hilde Tommelein, verzamelden €15.000 ter ondersteuning van het wetenschappelijk kankeronderzoek.

14.Opvoedingsproject Saranalaya – Chennai- Indië

Zonta De Haan-Middenkust financiert de opvoeding en volledige studies van een meisje uit het kindertehuis Saranalaya (geborgenheid). “Ons” meisje heet Sudhalakshmi, is intelligent en droomt ervan later dokter te worden. Ze studeert nu haar 1ste Master Computerwetenschappen; haar hobby's zijn tekenen en schilderen,ze speelt volleybal en beoefent karate.
Door Zonta De Haan-Middenkust kan zij haar droom nu waarmaken.


15. Zonnepanelen, India
Project opgestart en geleid door Kelly Mermeys, Vlissegem

16. Zonta Internationale projecten
Elke Zonta-club draagt een deel van zijn opbrengst over aan ZIF, het Zonta Internationale fonds dat wereldwijde projecten steunt in nauwe samenwerking met de UN. Zie verder bij pagina Internationaal