Sociale projecten 2018 - 2019

1. Zeepreventorium, De Haan
Zeepreventorium is een medisch revalidatiecentrum voor kinderen en jongeren tussen 0 – 18 jaar die kampen met een chronische aandoening. Mucoviscidosepatiënten kunnen ook op volwassen leeftijd terecht in het centrum.
We ondersteunen de vervanging van klein les/kook materiaal in het kader van van de therapeutische kooksessies.

2. Huis aan Zee, MPIGO De Vloedlijn , De Haa

Huis aan Zee is een permanent geopend internaat voor kinderen en jongeren uit het buitengewoon onderwijs. Zij bieden 365 dagen per jaar een (t)huis aan zee voor kinderen en jongeren die omwille van uiteenlopende redenen thuis (deels) niet kunnen worden opgevangen.

We gaven ondersteuning voor een activiteit tijdens de zomerkampen en de nieuwjaarstaart. 


3. Warriors against cancer
Warriors vzw heeft als missie om mensen met kanker te helpen hun gehavende zelfbeeld te herstellen, zowel tijdens als na het genezingsproces.
Dit doen ze door o.a. inspirerende workshops, leuke activiteiten en Feel Good Days te organiseren. Daarnaast laten ze tijdens professionele fotoshoots onze Warriors in al hun waardigheid schitteren en stralen voor het oog van de camera
We ondersteunen hen door de aankoop van 25 vertelboeken om deze aan kinderafdeling van ziekenhuizen, projecten die samenwerken met kinderen etc. te schenken. 

4. Rozenweelde, Aartrijke
Rozenweelde biedt zorg en ondersteuning aan een 100-tal kinderen met een verstandelijke, al dan niet meervoudige, beperking.
We schonken spelmateriaal.

5. Equu libre, Westkerke
Organisatie die hippotherapie, of therapeutisch paardrijden, aanbiedt aan kinderen met bepaalde noden of beperkingen, die het thuis of op school -tijdelijk- moeilijk hebben en even een time-out kunnen gebruiken.
Na het triestige verlies van hun paarden na plotselinge ziekte schonken we een cheque voor een eventuele doorstart.  

6. Col.Sol, Oostende 
Col.Sol is een hulporganisatie in Oostende voor kansarmen.
We ondersteunden de aankoop van een industriële frigo voor hun voedselbedeling. 

7. FMDO, Oostende
FMDO is een koepelorganisatie met als kerntaak het ondersteunen van sociaal-culturele verenigingen van mensen met een migratieachtergrond.
We ondersteunen de aankleding van hun nieuw ontmoetingscentrum 'De Marceline'.

8. Covias, Oostende
We ondersteunen .

9. Samen Divers, Oostende
Samen Divers is een onafhankelijke welzijnsorganisatie die projecten opzet met en voor etnisch-culturele minderheden met als doen een gelijkwaardig samenleven.
We gaven ondersteuning voor de organisatie van het Sinterklaasfeest en familiedag. 

10. Carocare-armoedeproject, Oostende
Voor Jeugdzorg CAW Noord-West Vlaanderen schonken we aankoopbonnen voor winterschoenen. 

11. Mindervaliden, Oostende
We maakten een activiteit voor de leden mogelijk.

12. Zonta Building Bridges Cycling team fietst voor 1000km Kom op tegen Kanker
3 teams van Zonta area 05, 24 fietsers waaronder 2 van onze leden Chistine Gantois en Hilde Tommelein, verzamelden €15.000 ter ondersteuning van het wetenschappelijk kankeronderzoek.

13.Opvoedingsproject Saranalaya – Chennai- Indië

Zonta De Haan-Middenkust financiert de opvoeding en volledige studies van een meisje uit het kindertehuis Saranalaya (geborgenheid). “Ons” meisje heet Sudhalakshmi, is intelligent en droomt ervan later dokter te worden. Ze studeert nu haar 1ste Master Computerwetenschappen; haar hobby's zijn tekenen en schilderen,ze speelt volleybal en beoefent karate.
Door Zonta De Haan-Middenkust kan zij haar droom nu waarmaken.

14. Zonta Internationale projecten
Elke Zonta-club draagt een deel van zijn opbrengst over aan ZIF, het Zonta Internationale fonds dat wereldwijde projecten steunt in nauwe samenwerking met de UN. Zie verder bij pagina Internationaal
1. Eid Bi Eid (hand in hand), Jordanië i.s.m. UN Women
2. Let us learn Madagascar i.s.m. UNICEF
3. Ending Child Marriage i.s.m. UNICEF en UNFPA