Serviceprojecten 2009-2010

1.Ckg Kapoentje - De Repoo

Net als vorig jaar wil Zonta De Haan-Middenkust een inspanning doen voor het vakantiehuis De Repoo, waar kansarme gezinnen van een zorgeloos verblijf aan zee, een warm onthaal en eventueel begeleiding kunnen genieten. De aankoop van een nieuwe mazoutbrander voor De Repoo was dit jaar noodzakelijk.

2.VZW Ithaca - The Blu Call Phone

Zonta De Haan –Middenkust investeert in een nieuw prototype van The Blue Call Phone, een innovatief communicatiesysteem, dat mensen met een verstandelijke beperking zoveel als mogelijk toelaat deel te nemen aan het gewone maatschappelijk leven.

3.VZW Duinhelm - dienst begeleid wonen Staketsel

Voor Staketsel, de dienst begeleid wonen ten behoeve van personen met een mentale beperking, was de aankoop van een laptop aangewezen om de budget begeleiding efficiënt te laten verlopen en de betrokkenen stapsgewijs te leren gebruik maken van internet en e-mail en op die manier hun integratie in de maatschappij te bevorderen.

4.CAW Middenkust – Opvanghuis De Dreve

Zonta De Haan Middenkust investeert voor het opvangcentrum voor vrouwen, De Dreve, in de aankoop van een nieuwe kookplaat voor de keuken. Hierdoor draagt onze club haar steentje bij tot de herinrichting van de keuken van De Dreve waar de bewoners zelf voor hun gezin kunnen koken en het opvangtehuis de allures krijgt van een, weliswaar tijdelijke, thuis.

5.Opvoedingsproject Saranalaya – Chennai- Indië

Zonta De Haan-Middenkust financiert de opvoeding en volledige studies van een meisje uit het kindertehuis Saranalaya (geborgenheid). “Ons” meisje heet Sudhalakshmi, is intelligent en droomt ervan later dokter te worden.
Door Zonta De Haan-Middenkust kan zij haar droom nu waarmaken.

6. Schoolproject vivir en amor- Pojom – Guatemala

Zonta De Haan-Middenkust koopt didactisch materiaal aan voor de organisatie vivir en amor die in Pojom, een van de armste regio’s in Guatemala, een schooltje heeft opgericht.
Hierdoor krijgen ook meisjes de mogelijkheid langer school te lopen en worden zij aangemoedigd om een opleiding te volgen.

7. Bedoeïnenproject Kiek – Sinaï – Egypte

In samenwerking met Kiek, een organisatie die de bedreigde bedoeïnengemeenschap in de Sinaï woestijn ondersteunt, draagt Zonta De Haan–Middenkust bij tot kleinschalige projecten die de bedoeïnen en vooral de vrouwen van de bedoeïnengemeenschap zelfredzamer maken, zoals het boren van een waterput, investeren in een klein lokaal winkeltje, opleiding bieden tot gids voor toeristen, administratieve bijstand.