Serviceprojecten 2013-2014

1. Kidoproject

Het KIDO-project bestaat uit een multidisciplinair team dat geïntegreerde en intensieve thuisbegeleiding biedt aan drugafhankelijke ouders en hun jonge kinderen ( tot 12 jaar) en zwangere vrouwen.  De methodologie die daarbij gevolgd wordt is vertrouwen opbouwen, praktisch oplossing bieden, thuisbegeleiding zelfs tot 4x per week. De cliënten moeten vrijwillige willen meewerken. Het project staat open voor zowel cliënten als niet-cliënten van het MSOC ( Medisch Sociaal Opvangcentrum voor Druggebruikers).


 
 
Ten Anker richt zich tot gezinnen en gezinsleden waarvan het gezinsfunctioneren ernstig bedreigd wordt. Het doel is de gezinstoestand te stabiliseren en/of te verbeteren, vertrekkende vanuit de hulpvraag en probleemomschrijving van het gezin.

3. Inloopcentrum Oostende -  CAW Middenkust

Een vriendelijke, veilige en voordelige ontmoetingsplaats waar iedereen terecht kan om een praatje te slaan of een vraag te stellen, een broodmaaltijd, was- en douchegelegenheid, drankjes, voedselpakketten enz. In de voormiddag is het inloopcentrum toegankelijk voor transitmigranten.
 
4. Carocare-armoedeproject

In het kader van armoedebestrijding werd aan het project ‘Kinderen in armoede’ van 't Kapoentje, Oostende een financieel hart onder de riem gestoken, alsook ontving het CAW Middenkust onthaalpakketten voor mannen en vrouwen, bestaande uit gevulde toiletzakken, handdoeken, assortiment mutsen-handschoenen en thermisch ondergoed voor de thuislozenopvang van het inloopcentrum Kwiedam. 

5. Zeepreventorium

Het Zeepreventorium is een medisch revalidatiecentrum voor kinderen en jongeren tussen 0 – 18 jaar die kampen met een chronische aandoening. Mucoviscidosepatiënten kunnen ook op volwassen leeftijd terecht in het centrum.

6. Opvoedingsproject Saranalaya – Chennai- Indië

Zonta De Haan-Middenkust financiert de opvoeding en volledige studies van een meisje uit het kindertehuis Saranalaya (geborgenheid). “Ons” meisje heet Sudhalakshmi, is intelligent en droomt ervan later dokter te worden. 
Door Zonta De Haan-Middenkust kan zij haar droom nu waarmaken.