Zonta Internationaal


  • Zonta International is een NGO met algemeen consultatief statuut bii ECOSOC, en heeft verder internationaal adviserende bevoegdheid bij UNESCO, UNICEF, UNIFEM, ILO, UN Women, de Internationale Vrouwenraad en, op Europees vlak, bij de Raad van Europa.

  • Zonta International heeft bovendien een permanente vertegenwoordiging bij de UNO in New York, Genève, Wenen en Parijs.

  • Zonta International zag het levenslicht in 1919 te Buffalo, USA. Naam en logo zijn geïnspireerd op vijf Sioux tekens die samen kunnen geïnterpreteerd worden als symbool voor een groep vrouwen die zich loyaal ten dienste stellen om op een eerlijke en betrouwbare wijze hun doel te bereiken.

  • Zonta International is apolitiek en niet confessioneel gebonden.

  • Sinds de stichting is er een lange weg afgelegd en staat Zonta voor een internationale vereniging van meer dan 1200 clubs, actief in 67 landen. Zonta International is gevestigd in Chicago (USA), waar ook het internationaal bestuur vergadert. Op de tweejaarlijkse conventie kiest men de Raad van Bestuur. Hier worden ook de visie en de strategie voor de volgende twee jaar vastgelegd en rapporteert men over de werking.

  • Het verzamelen van fondsen gebeurt door het organiseren van speciale acties. De ingezamelde fondsen worden deels besteed aan lokale projecten, deels aan internationale projecten. De gekozen projecten bevorderen bij voorkeur het statuut van de vrouw.

  • De Zonta International Foundation beheert de fondsen voor de internationale service projecten en werkt nauw samen met UNICEFen UNIFEM.

Meer uitleg over de internationale service projecten op www.zonta.org.

Zonta International is een belangrijk professioneel netwerk voor zijn leden.

Zonta International SERVICECLUBS : SOLIDARITEIT EN ENGAGEMENT